Lämpökuvantaminen

Vuoden 2024 alusta lähtien tarjoan myös lämpökuvantamispalvelua.

Hinnat kuvantamiselle löydät hinnastosta, ja niihin lisätään kilometrikorvaus.

Kuvaan hevosia ThermidasVETin Thermidas IRT-384 PRO Tabletilla, sen avulla pystyn myös kuvantamaan hevosen läpi ennen hierontahoitoa, mahdollisten huomioitavien alueiden paikantamiseksi.

Katso ohjeet lämpökuvantamiseen valmistautumisesta oheisesta linkistä, Lämpökuvantamiseen valmistautuminen.

Jokaiseen lämpökuvantamiseen kuuluu myös kuvattavan alueen palpaatio, jotta voin poissulkea kuvissa näkyvät poikkeamat (jos niihin löytyy palpaatiossa selittävä ei terveyteen liittyvä syy).

Lämpökuvantamisen tarkoituksena on saada hevosen terveydentilasta tietoa, sekä paikantaa mahdolliset ongelmakohdat varhain. MUISTATHAN, että ELÄINLÄÄKÄRI on taho, joka ANTAA HEVOSELLE DIAGNOOSIN. Hevoshierojana diagnoosin tekeminen ei kuulu toimivalta-alueelleni.

Oheinen teksti on kopioitu ThermidasVETin sivuilta

LÄMPÖKUVANTAMINEN

Lämpökuvantamisen avulla voidaan havaita pienetkin poikkeamat. Esimerkiksi alkava tulehdus tai infektio päästään hoitamaan nopeasti, yleensä pienemmin kokonaiskustannuksin ja lyhyemmällä toipilasajalla.

Lämpökuvantaminen sopiikin erinomaisesti varhaisdiagnostiikkaan, sillä sen
avulla on mahdollista havainnoida muutoksia ennen kliinisten oireiden ilmaantumista.


DIAGNOSTINEN LÄMPÖKUVANTAMISTUTKIMUS

Terveen eläimen lämpökuva on symmetrinen, eikä puolieroja ole löydettävissä. Lämpökuvien analysoinnissa pyritään löytämään diagnostiset kriteerit täyttäviä puolieroja, jotka mahdollistavat ongelma-alueiden nopean ja luotettavan paikantamisen.

Pelkän lämpökuvantamistutkimuksen avulla ei useinkaan pystytä tekemään lopullista
diagnoosia, mutta se saattaa nopeuttaa ongelma-alueen löytymistä ja helpottaa
siten tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden kohdentamista.

Lämpökuvantamisen avulla voidaan havaita pienetkin poikkeamat ja esimerkiksi alkava tulehdus tai infektio päästään hoitamaan nopeasti, yleensä pienemmin kokonaiskustannuksin ja lyhyemmällä toipilasajalla. Lämpökuvantaminen sopiikin erinomaisesti varhaisdiagnostiikkaan, sillä sen avulla on mahdollista havainnoida muutoksia ennen kliinisten oireiden ilmaantumista.


RISKITÖN JA NOPEA TUTKIMUSMENETELMÄ

Diagnostinen lämpökuvantamistutkimus on eläimelle riskitön kokonaisvaltainen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan nopeasti ja luotettavasti paikantaa mahdolliset ongelma-alueet, joihin tutkimus- ja hoitotoimenpiteet tulisi kohdistaa.

Eläinten diagnostiseen lämpökuvantamiseen käytetään korkean IR-resoluution lämpökameroita, joiden avulla pystytään havaitsemaan jopa yhden kymmenesosan celsiusasteen muutoksia eläimen ihon pintalämpötilassa. Ihminen pystyy kädellään arvioimaan yleensä suurempia, vähintään kahden celsiusasteen lämpötilaeroja, eikä lämpötila-arvojen mittaaminen käsin tunnustelemalla ole mahdollista.


MITÄ LÄMPÖKUVANTAMALLA TUTKITAAN?

Lämpökuvantamisella voidaan nopeasti ja luotettavasti paikantaa muutoksia lihaksistossa, verenkiertoelimissä, jänteissä, nivelissä ja hermostossa.

Lämpökuvantamisella voidaan ilmentää eläimen fysiologista tilaa ja havainnollistaa se graafisesti ihon pintalämpötilan mittaamista apuna käyttäen.

Terveissä yksilöissä lämpötilat ovat symmetrisiä (sympaattisen hermoston säätelemiä) molemmilla puolilla, epänormaalit tilat on mahdollista havaita puolierojen avulla.Lämpökuvantamisen edut

 • Täysin turvallinen ja kajoamaton tutkimustoimenpide
 • Mahdollistaa eläimen tutkimisen etäältä; myös hyvin kivulias eläin voidaan tutkia turvallisesti eläimeen koskematta
 • Nopea, objektiivinen ja luotettava paikallisten lämpötila-arvojen mittaus ja mahdollisten poikkeavien löydösten havainnointi
 • Eläimelle miellyttävä tutkimusmenetelmä joka ei perustu kipureaktion etsimiseen
 • Ei edellytä eläimen rauhoittamista (ei dopingvaroaikaa)
 • Ei edellytä karvapeitteen leikkaamista
 • Ei aiheuta säteilyaltistusta
 • Turvallinen myös tiineille / kantaville sekävastasyntyneille / nuorille tai hyvin iäkkäille eläimille
 • Välittömät tulokset visuaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa

Kliinisiä käyttökohteita

 • Vammojen aikainen havaitseminen ennen kliinisiä oireita (esim. hevonen on saaliseläin, eikä välttämättä näytä kipua; lämpökuvantaminen soveltuu hyvin myös kivuliaiden, arkojen ja esim. rescue eläinten kokonaisvaltaiseen tutkimiseen, sillä eläimeen ei kosketa tutkimuksen aikana)
 • Ongelma-alueen paikantaminen jatkotutkimusten ja hoitotoimenpiteiden kohdistamiseksi
 • Vamma-alueen koon selvittäminen
 • Hoidon vaikuttavuuden ja toipumisen edistymisen seuranta
 • Lämpökuvantaminen on eläimelle miellyttävätutkimusmenetelmä, sillä se ei perustu kipureaktion etsimiseen